תקנון ותנאים כלליים

חשוב לקרוא

דרכון וכסף:

על המטיילים להצטייד בדרכון בתוקף לחצי שנה קדימה לפחות ולשאת את הדרכון והכסף על הגוף לאורך כל הטיול.

על המטיילים להתעדכן עם החברה \ המדריך באשר לסכום היומי המומלץ להביא בהתאם ליעד וצרכי הלקוח.

בריאות וסכנות שבדרך:

 כבכל טיול, על אחת כמה וכמה ליעדים מרוחקים, כאלו בהן רמת התשתיות רעועה, הרפואה אינה גבוהה או כאשר מדובר בפעילויות בהן יש סיכון, ישנן תקלות וסכנות שבדרך, אשר עלולות לגרום לפגיעה חמורה ואף חמור מכך. חשוב להיות מודע אליהן באחריותם של המטיילים לוודא כי קיבלו את כל המידע הדרוש להם לפני היציאה לטיול באשר לאלו וכמו כן לרכוש ביטוח רפואי מתאים (כגון ביטוח ספורט אקסטרים, ספורט חורף וכ”ו), המכסה את כל היעדים והפעילויות הכלולות בטיול.

בעצם הרשמתו של אדם למסע פוטוטבע, הוא למעשה מצהיר כי הוא מבין את הפעילויות והסכנות הגלומות במסע והוא מצהיר כי הוא כשיר מבחינה בריאותית

במידה ולמשתתף ישנה בעיה רפואית העלולה להפריע או למנוע ממנו מלהשתתף בפעילויות הטיול השונות, באחריותו לעדכן את החברה והמדריך לפני היציאה למסע
במקרים מסויימים, יידרש אישור רפואי מהרופא המטפל להשתתפות בטיול. ללא אישור זה לא תתאפשר היציאה לטיול.

 

פוטוטבע אינה מבטחת או מספקת כיסוי ביטוחי למטיילים. על המטיילים לרכוש כיסוי ביטוחי מלא לכל הפעילות הרגילה והאתגרית הצפויה במסע, לרבות כיסוי לתאונות וביטוח רפואי. האחריות לרכישת הכיסוי הביטוחי הנדרש חלה על המטיילים וחשוב מאוד להסדיר עניין זה בהקדם.”

כמו כן, יעדים מסוימים ידרשו הכנות מוקדמות כגון חיסונים, תרופות מסוימות, כושר גופני מתאים וכ”ו. באחריותו של המשתתף להתעדכן עם חברת פוטוטבע ורופא המשפחה \ מרפאת המטיילים הסמוכה לאזור מגוריו באשר להכנות הנדרשות למסע.
חברת פוטוטבע תהיה מנועה מלתת המלצות רפואיות

חברת פוטוטבע אינה אחראית לנזקים שיגרמו למטיילים כתוצאה מתאונות, אלימות, גניבה, אובדן, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיוצא בזה. כמו כן, לא יתנו החזרים למטייל אשר לא יצא לטיול \ הפסיק את טיולו בעקבות פציעה, תאונה או מחלה.

חברת פוטוטבע אינה נושאת באחריות באשר לנזק שיגרם לציוד המטיילים בכלל ולציוד הצילום בפרט.

כחלק מאופי כלל הטיולים בחברת פוטוטבע, בחלק ניכר מהזמן, המטיילים יסתובבו באופן עצמאי ולבד בשטח. על המטיילים להבין את הסכנות הגלומות בכך, להפעיל שיקול דעת ולהיות אחראים מלאים לביטחונם.

על המטיילים לדעת כי חברת פוטוטבע עוסקת בארגון טיולים ובכך משתמשת בשירותיהם של נותני שירותים ובחו”ל, עליהם לפוטוטבע אין כל שליטה או בקרה אבסולוטית.השתתפות בטיול:

חברת פוטוטבע רשאית לבטל את הרשמתו של מטייל שעל פי שיקול דעתה אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול ללא צורך בנימוק. כמו כן, חברת פוטוטבע ראשית להפסיק את השתתפותו של מטייל במהלך טיול, משום הפרעה למהלך הטיול התקין, על פי שיקול דעתו של המדריך בשטח. במקרה כזה, יוחזר למטייל הסכום ששילם באופן יחסי למספר הימים בהם השתתף ובהתאם להוצאות שנגרמו לחברה.

יציאת כל קבוצה מותנת במספר מינימום של משתתפים וחברת פוטוטבע רשאית לבטל טיול במידה ולא נרשמו מספיק משתתפים. במקרה כזה, יוחזרו למטיילים דמי ההרשמה על הטיול
כמו כן מספר המדריכים בטיול עלולה להשתנות בהתאם למספר המשתתפים.

למדינה המארחת את הטיול (בדגש ובפרט על מדינות להן נדרשת ויזת כניסה) האפשרות לדחות \ לא לאשר את כניסתו של המטייל או הקבוצה כולה (לפני הטיול או לאחר היציאה מישראל) לשטחה ולפוטוטבע לא תהיה אפשרות לזכות את הנוסע בגין מקרה כזה, מאחר והנושא אינו תלוי בהחלטתה או השפעתה.

בתי מלון

יתכנו שינויים של הרגע האחרון (בייחוד ביעדים פופולאריים ומבוקשים) בבתי המלון, מסיבות שאין לפוטוטבע כל שליטה עליהן. אפילו במהלכו של הטיול.

נוסע המעוניין בחדר יחיד חייב להזמין זאת מראש ובזמן מתאים (בהתאם לטיול)  בתמורה לסכום נוסף. חברת פוטוטבע אינה יכולה להתחייב לאשר את ההזמנה הזו לכל נוסע שיחפוץ בה.

במקרים חריגים, על פי התנאים בשטח, עלול להיות נוסע שהזמין חדר יחיד בחדר זוגי בחלק קטן מהזמן של הטיול, במקרה הנדון יוחזר לנוסע החלק היחסי (על פי הימים) מעלות החדר היחיד.

במקרים חריגים ביותר, על פי התנאים בשטח, עלולים להשתנות בתי המלון שנקבעו במהלך הטיול. חברת פוטוטבע תעשה ככל שביכולתה על מנת לשמר את דרגת התיירות ולמנוע פגיעה מהנאת המטיילים.

לוח זמנים:

לוח הזמנים בטיול הינו בחשיבות עליונה. לא יתאפשר להמתין למאחרים ומתעכבים.

במידה וניתן זמן להסתובבות עצמאית בשטח, באחריותם של המטיילים לוודא כי הבינו את נקודת המפגש של הקבוצה ואת דרכי החזרה אליה.

מזוודות:

נא להתעדכן על ידי המדריך בנושא גודל המזוודה והמשקל המותר.

אין פוטוטבע אחראית על כל אובדן או נזק למזוודה והטיול לא יוכל להתעכב במקרה שכזה.

חריגות עלולות לגרום להוצאות כספיות מיותרות.

טיסות, תוכן וסדר הפעילויות:

פוטוטבע תעשה כל מאמץ לבצע את התוכנית המוצגת באתר החברה כמתוכנן (פעילויות, מקומות הלינה וכ”ו). אך יתכנו בה שינויים בהתאם לחברות התעופה, הספק המקומי, לאישורים של הרשויות המקומיות, מזג האוויר, זמינות נושאי הצילום בשטח, החלטות המדריך ותנאים נוספים. בכל מקרה, החלטת המדריך בשטח הינה ההחלטה הקובעת.

כל שינוי, איחור או מחדל הקשור בטיסה לא יהווה עילה לתלונה כנגד חברת פוטוטבע. במקרים מסוג אלו, האחריות הבלעדית הינה של חברת התעופה.

 

בעצם הרשמתו והשתתפותו של המטייל בטיול של חברת פוטוטבע מהווה למעשה את הסכמתו לכל התנאים המופיעים במסמך זה.

לכל שאלה נוספת, אתם מוזמנים לפנות אלינו.

בברכת מסע נפלא,

צוות פוטוטבע.

Design Style Switcher